2019-07-16

Oprócz takich zabezpieczeń równie ważne jest też zabezpieczenie serwerowni przed dostępem dla osób niepowołanych i koniecznie stworzenie backupu, czyli kopii zapasowych

Osoby uprawnione do wejścia do serwerowni muszą wcześniej poznać odpowiednie przepisy związane z tym pomieszczeniem. W odpowiednio dobranej klasie stanowią doskonałe zabezpieczenie przed włamaniem, znajdując szerokie zastosowanie w budynkach administracji publicznej, bankach, obiektach wojskowych i przemysłowych. Oprócz takich zabezpieczeń równie ważne jest też zabezpieczenie serwerowni http://dekk.pl/instalacje-gasnicze-gazowe.html przed dostępem dla osób niepowołanych i koniecznie stworzenie backupu, czyli kopii zapasowych. Główną funkcją serwerowni i centrum danych jest zapewnienie ciągłości działania. Wymienione czynniki i elementy są częścią stanowiącą o bezpieczeństwie serwerowni oraz przechowywanych i przetwarzanych w niej danych. W jednej serwerowni może znajdować się jedna lub wiele szaf, a w każdej z nich - kilka lub kilkanaście serwerów. Zwiększa to żywotność urządzeń aktywnych zgromadzonych w serwerowni oraz ich niezawodność, a co za tym idzie - chroni firmowe dane. Polityka Bezpieczeństwa informacji definiuje również zasady i poziomy dostępu zarówno do pomieszczenia serwerowni jak i do systemów informatycznych. Niezwykle ważnym aspektem fizycznej ochrony danych zgromadzonych w każdej serwerowni (czy data center), jest kwestia odpowiedniego zabezpieczenia pomieszczenia serwerowego przed pożarem. Zabezpieczenie danych informatycznych jest dzisiaj jednym z priorytetów osób prowadzących działalność gospodarczą, często stanowiącą o „być albo nie być” dla ich firm. Najważniejszą częścią każdej serwerowni są oczywiście same serwery, których to zadaniem jest świadczenie usług innym komputerom. Podnosi to poziom bezpieczeństwa przetwarzania i przechowywania informacji i jest niezbędnym systemem serwerowni czy całego centrum danych. ) znajduje się w bazie danych chińskiego producenta, który niestety nie zadbał o należyte zabezpieczenie tej bazy. W praktyce banki omijają przepisy zarzucając klientom “niedbalstwo” lub odwrotnie – twierdząc iż staranność klienta nie miała znaczenia! Monitoring serwerowni jest uzupełnieniem powyższych zabezpieczeń. Przechowując na zewnętrznych nośnikach informacje przetwarzane w serwerowni czy data center, umożliwiają one odzyskanie ich w razie awarii sprzętu czy ludzkiego błędu. Podstawowym elementem każdej serwerowni jest umieszczony w niej sprzęt sieciowy. Tym samym przepisy dotyczące ochrony danych osobowych dla wszystkich państw członkowskich zostały ujednolicone. W tym momencie użytkownik może podejść do serwerowni i sprawdzić co spowodowało uruchomienie systemu pożarowego. Zabezpieczenie serwerowni, odpowiednia jej konstrukcja, dobranie odpowiednich drzwi wejściowych oraz stały pomiar parametrów w serwerowni. Jest dokumentem podstawowym, niezbędnym dla każdej osoby, która przebywa wewnątrz serwerowni bez odpowiedniej opieki. Proponujemy również szereg procesów mających na celu szyfrowanie danych i zabezpieczenie ich przed wglądem osób trzecich nie tylko po za firmą ale i wewnątrz firmy.

Zobacz także