Kontakt

Katedra Informatyki
Akademia Górniczo-Hutnicza

Adres do korespondencji:
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

Adres siedziby Katedry Informatyki:
Budynek D17
Ul. Kawiory 21
30-055 Kraków
Telefon: (12) 328-34-00

Widok położenia Katedry Informatyki AGH na większej mapie