Aktualności

Zakończenie eksperymentów

W lipcu 2017 roku zakończone zostały eksperymenty fizyczne na wale przeciwpowodziowym wybudowanym w czasie projektu. Trwają prace związane z demontażem infrastruktury. Równolegle opracowywane są zgromadzone wyniki badań.

Prezentacja projektu ISMOP na konferencji FloodRisk'2016

Projekt ISMOP reprezentowany był na konferencji FLOODrisk odbywającej się w Lyonie w dniach 17-21 października 2016 r. Ta międzynarodowa konferencja poświęcona jest problematyce zarządzanie zagrożeniem powodziowym. Przedstawiony został artykuł oraz plakat "DedicatedIT infrastructure for Smart Levee Monitoring and Flood Decision Support". Naszą reprezentację dostrzec można w galerii zdjęć z tego wydarzenia.

Prezentacja projektu ISMOP na konferencji CGW'2016

Bieżące wyniki prac projektu ISMOP zostały zaprezentowane w czasie konferencji CGW'2016 odbywającej się w Krakowie w dniach 24-26 października 2016 r. Projektowi poświęcona została cała osobna sesja, na której przedstawiono 5 prezentacji dedykowanych różnym aspektom projektu, a także plakaty w sesji posterowej.

PREZENTACJE:

Rozpoczęcie eksperymetów na wale

W sierpniu 2016 roku rozpoczęto wykonywanie eksperymentów na przygotowanym wale przeciwpowodziowym. Pierwsze z nich mają na celu poznanie funkcjonowania oprzyrządowania wału, sprawdzenie procesów napełniania i opróżniania zbiornika, zlokalizowanie możliwych awarii i sposobów sprawnego usuwania ich itp. Prowadzone obecnie prace prowadzą do pełengo rozruchu wału eksperymentalnego (poprzez wykrycie i usunięcie wszystkich pomniejszych usterek), a także do przeszkolenia całego zespołu w zakresie obsługi konstrukcji.

Uroczyste otwarcie eksperymentalnego wału

W dniu 30 września 2015 roku nastąpiło uroczyste otwarcie eksperymentalnego wału połączone z prezentacją mobilnych osłon przeciwpowodziowych HYDROPROGRES.

Fotografia 1Fotografia 4

Skarpowanie i humusowanie wału

W ostatnich dniach lipca 2015 r. trwały prace zabezpieczające skarpy wału, a w tym układnie biomasy od strony odwodnej, układanie humusu oraz utwardzanie nawierzchni.

Fotografia 1Fotografia 2

Montaż światłowodów pomiarowych

W dniach 8-10 czerwca 2015 r. firma BUDOKOP sp. z o.o. przeprowadziła montaż światłowodów służących do pomiaru warunków termicznych wewnątrz wału.

Montaż aparatury kontrolno-pomiarowej

W dniu 9 czerwca 2015 r. firma BUDOKOP sp. z o.o. przeprowadziła montaż urządzeń kontrolno-pomiarowych w koronie wału.

Wykop pod montaż czujników referencyjnych
Fotografia 1

Postępy w budowie eksperymentalengo wału

W dniu 16 lipca 2015 r. odbyła się jedna z kontrolnych wizyt przedstawicieli firmy SWECO w miejscu budowy eksperymentalnego wału przeciwpowodziowego. Poniżej dokumentacja stanu znaczącego zaawansowania prac.

Początek montażu aparatury pomiarowej

W dniu 29 kwietnia 2015 r. rozpoczęto montaż pierwszej części badawczej infrastruktury teleinformatycznej wspomagającej transmisję danych z sensorów, które będą zainstalowane w wale eksperymentalnym. Wcześniejsze przeprowadzenie instalacji umożliwi jak najszybszy rozruch i rozpoczęcie testów badanych rozwiązań pomiarowych i transmisyjnych, jeszcze zanim gotowy będzie sam wał.

Pages