Seminarium informacyjne o projekcie

W związku z realizacją projektu ISMOP w dniu 30 maja 2014 r. odbyło się seminarium dotyczące zagadnień istotnych dla celów ochrony przeciwpowodziowej.
Zaproszeni zostali na nie przedstawiciele takich urzędów, jak Małopolski Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Starostwo Powiatowe w Krakowie, Urząd Miasta Krakowa, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. Uczestnikami seminarium byli urzędnicy jednostek zajmujących się zagadnieniami infrastruktury, bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego, środowiska, prewencji przeciwpowodziowej itp.

Agenda seminarium:

  1. Przedstawienie partnerów projektu, zarys projektu, cele naukowe i praktyczne projektu – prof. dr hab. inż. Krzysztof Zieliński.
  2. Zagadnienie budowy wału eksperymentalnego – mgr inż. Zbigniew Olszamowski.
  3. Monitoring i opomiarowanie na wale – dr inż. Daniel Kessler.
  4. Poprawa możliwości prognozowania, modele – prof. dr hab. inż. Andrzej Leśniak.
  5. Akwizycja i przetwarzanie danych - dr inż. Marian Bubak.