Początek montażu aparatury pomiarowej

W dniu 29 kwietnia 2015 r. rozpoczęto montaż pierwszej części badawczej infrastruktury teleinformatycznej wspomagającej transmisję danych z sensorów, które będą zainstalowane w wale eksperymentalnym. Wcześniejsze przeprowadzenie instalacji umożliwi jak najszybszy rozruch i rozpoczęcie testów badanych rozwiązań pomiarowych i transmisyjnych, jeszcze zanim gotowy będzie sam wał. Na postawionym słupie znalazł się zestaw anten WiFi, skrzynki na sprzęt sieciowy, stacja pogodowa oraz kamera, która umożliwiać będzie zdalny podgląd stanu wału poprzez sieć (zarówno już w czasie trwania budowy, jak i później w trakcie prowadzenia eksperymentów). 

Fotografia 1Fotografia 2Fotografia 3Fotografia 4Fotografia 5Fotografia 6