Rozpoczęcie eksperymetów na wale

W sierpniu 2016 roku rozpoczęto wykonywanie eksperymentów na przygotowanym wale przeciwpowodziowym. Pierwsze z nich mają na celu poznanie funkcjonowania oprzyrządowania wału, sprawdzenie procesów napełniania i opróżniania zbiornika, zlokalizowanie możliwych awarii i sposobów sprawnego usuwania ich itp. Prowadzone obecnie prace prowadzą do pełengo rozruchu wału eksperymentalnego (poprzez wykrycie i usunięcie wszystkich pomniejszych usterek), a także do przeszkolenia całego zespołu w zakresie obsługi konstrukcji.

Eksperyment 03 - napełnienie wału do 3m
Zdjęcie: Barbara Bukowska-Belniak

Ostatni z przeprowadzonych do tej pory eksperymentów zakładał napełnienie konstrukcji do wysokości 3m (1,5 doby) i opróżnienie go (3 doby). Powyższe zdjęcie przedstawia szczytowe napełnienie zbiornika. Poniżej przedstawiono przykładowe widoki monitoringu stanu wody w wale w czasie napełniania, awarii po przerwie w dostawie prądu oraz w czasie kontrolowanego opróżniania zbiornika.

NapełnianieAwaria

Opróżnianie