Prezentacja projektu ISMOP na konferencji CGW'2016

Bieżące wyniki prac projektu ISMOP zostały zaprezentowane w czasie konferencji CGW'2016 odbywającej się w Krakowie w dniach 24-26 października 2016 r. Projektowi poświęcona została cała osobna sesja, na której przedstawiono 5 prezentacji dedykowanych różnym aspektom projektu, a także plakaty w sesji posterowej.

PREZENTACJE:

 1. Full-scale monitoring system of levees, A. Borecka, K. Korzec, J. Stanisz
 2. Edge computing infrastructure for smart levee monitoring, R. Brzoza-Woch, M. Konieczny, B. Kwolek, P. Nawrocki, T. Szydło, K. Zieliński
 3. An IT infrastructure for smart levee monitoring and flood decision support, M. Bubak, B. Baliś, D. Harężlak, M. Kasztelnik, P. Nowakowski, T. Bartyński, T. Gubała, M. Malawski, M. Pawlik, B. Wilk
 4. Analysis of annual temperature distribution inside the experimental embankment, B. Bukowska-Belniak, M. Dwornik, A. Leśniak
 5. SMART LEVEE in Poland. Full-scale monitoring experimental study of levees by different methods, A. Borecka, K. Korzec, J. Stanisz

POSTERY:

 1. Full-scale monitoring system of levees, A. Borecka, K. Korzec, J. Stanisz
 2. Edge computing infrastructure for smart levee monitoring, R. Brzoza-Woch, M. Konieczny, B. Kwolek, P. Nawrocki, T. Szydło, K. Zieliński
 3. An IT infrastructure for smart levee monitoring and flood decision support, M. Bubak, B. Baliś, D. Harężlak, M. Kasztelnik, P. Nowakowski, T. Bartyński, T. Gubała, M. Malawski, M. Pawlik, B. Wilk
 4. Analysis of annual temperature distribution inside the experimental embankment, B. Bukowska-Belniak, M. Dwornik, A. Leśniak
 5. SMART LEVEE in Poland. Full-scale monitoring experimental study of levees by different methods, A. Borecka, K. Korzec, J. Stanisz
 6. Optimal numerical models selection for flood embankment pore pressure data, M. Chuchro, M. Dwornik, K. Szostek, A. Leśniak
 7. Anomalies detection in real data from experimental flood embankment, M. Chuchro, K. Szostek, A. Leśniak
 8. Influence of initial water saturation in earthen levee on results of numerical modelling of infiltration process, M. Dwornik, A. Franczyk, A. Leśniak, K. Krawiec