Upowszechnianie osiągnięć prac prowadzonych w projekcie ISMOP

SPOTKANIA I PREZENTACJE:

  1. 23 lipca 2013 r. - oficjalna wizyta partnerów projektu ISMOP w Urzędzie Gminy Czernichów oraz na terenie przeznaczonym do budowy eksperymentalnego wału przeciwpowodziowego.

  2. 14 marca 2014 r. - prezentacja wyników prac prowadzonych w ramach zadań 9, 11 i 13 na Konferencji Użytkowników Komputerów Dużej Mocy - KUKDM2014 przez dr inż. Bartosza Balisia.

  3. 24 marca 2014 r. - spotkanie z ekspertem z obszaru budowli hydrotechnicznych, Edmundem Sieińskim, dyrektorem Ośrodka Technicznej Kontroli Zapór IMGW.

  4. 30 maja 2014 r. - seminarium w Katedrze Informatyki AGH dotyczące zagadnień istotnych dla celów ochrony przeciwpowodziowej.
    dla przedstawicieli urzędów: Małopolski Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Starostwo Powiatowe w Krakowie, Urząd Miasta Krakowa, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych.

  5. 4 grudnia 2014 r. - spotkanie robocze zespołu ISMOP z profesorem Robertem Meijerem (pracownikiem TNO, Gronigen, Holandia) mające na celu konsultacje celów, założeń i scenariuszy eksperymentów i ich ulepszenie w oparciu o wiedzę eksperta w tej dziedzinie.

  6. 16 stycznia 2015 r. - spotkanie zespołu ISMOP z wykonawcami i inspektorami budowy wału eksperymentalnego oraz przedstawicielami Szkoły Rolniczej w Czernichowie mające na celu przedyskutowanie zagadnień synchronizacji prac budowlanych i badawczych.

  7. 30 września 2015 r. - uroczyste otwatcie eksperymentalnego wału przeciwpowodziowego pozwoliło na prezentację najciekawszych wyników badań.