Upowszechnianie osiągnięć prac prowadzonych w projekcie ISMOP

PUBLIKACJE:

 1. "An approach to monitoring, data analytics, and decision support for levee supervision" i dostępne są w zbiorze publikacji konferencyjnych: K. Wiatr, J. Kitowski, M. Bubak (Eds) Proceedings of the Seventh ACC Cyfronet AGH Users’ Conference, ACC CYFRONET AGH, Kraków, ISBN 978-83-61433-09-5, pp. 75-76 (2014),

 2. "Power aware MOM for telemetry-oriented applications using gprs-enabled embedded devices – levee monitoring use case", Szydlo, T., Nawrocki, P., Brzoza-Woch, R., Zielinski, K. In M. Ganzha, L. Maciaszek, M.P., ed.: Proceedings of the 2014 Federated Conference on Computer Science and Information Systems. Volume 2 of Annals of Computer Science and Information Systems., IEEE (2014) pages 1059–1064,

 3. "A Concept of Time Windows Length Selection in Stream Databases in the Context of Sensor Networks Monitoring", M. Chuchro, M. Lupa, A. Pieta, A. Piorkowski, A. Lesniak, In: New trends in database and information systems II : selected papers of the 18th East European conference on Advances in databases and information systems and associated satellite events, ADBIS 2014 Ohrid, Macedonia, September 7–10, 2014 : proceedings II / ed. Nick Bassiliades [et al.]. — Cham [etc.] : Springer International Publishing, cop. 2015. pp. 173–183.

 4. "A Model of a System for Stream Data Storage and Analysis Dedicated to Sensor Networks of Embankment Monitoring", Pięta Anna, Chuchro Monika, Lupa Michał, Piorkowski Adam, Leśniak Andrzej: Computer Information Systems and Industrial Management, 2014, Springer, LNCS, Vol. 8838, pp 173-183,

 5. "DC Resistivity Studies of Shallow Geology in the Vicinity of Vistula River Flood Bank in Czernichów Village (near Kraków in Poland)", W. J. Mościcki, G. Bania, M. Ćwiklik, and A. Borecka. Studia Geotechnica et Mechanica, 36(1):63-70, 2014,

 6. "Stability of the levees in case of high level of the water", A. Pieta, J. Bala, M. Dwornik, and K. Krawiec. In 14th SGEM Geoconference On Informatics, Geoinformatics And Remote Sensing - Conference Proceedings, volume 1, pages 809-815, 2014, DOI:10.5593/sgem2014B21,

 7. "Wybrane systemy monitorujące obwałowania przeciwpowodziowe", J. Stanisz, A. Borecka, A. Leśniak, K. Zieliński, Przegląd Geologiczny, vol. 62, nr 10/2, 2014,

 8. "Influence of the shape and density of grid computing to the accuracy of the numerical simulation results of the flood embankments mode", Bukowska-Belniak Barbara, Krawiec Krzysztof, 14th Geoconference on Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing, Conference proceedings, 2014, Vol. 1., DOI:10.5593/sgem2014B21, pp.648–649,

 9. "Możliwości zastosowania narzędzi GIS do modelowania zbiorników wodnych", Lupa Michał, Leśniak Andrzej, Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. — 2014 nr 86, s. 19–26,

 10. "Geoportal jako narzędzie wspomagające prace geologiczno-inżynierskie na przykładzie projektu ISMOP", Lupa Michał, Leśniak Andrzej, Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej, Roczniki Geomatyki, 2014, Tom XII, Zeszyt 4 (66), s. 411-416,

 11. "Analysis of boundary conditions offset for the accuracy of the numerical modeling of the levees", Pięta Anna, Dwornik Maciej, 14th Geoconference on Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing, Conference proceedings, 2014, Vol. 1., DOI:10.5593/sgem2014B21, pp.457-464,

 12. "Możliwości zastosowania strumieniowych baz danych w realizacji system monitorującego stan obwałowań przeciwpowodziowych", Piórkowski Adam, Leśniak Andrzej, 2014, Studia Informatica, Volume 35, Number 2 (116), pp. 297-310,

 13. "Hyperflow: A model of computation, programming approach and enactment engine for complex distributed workflows", B. Baliś," Future Generation Computer Systems, 55:147 -- 162, 2016, IF: 2,78

 14. "Predictive power consumption adaptation for future generation embedded devices powered by energy harvesting sources", Tomasz SZYDŁO, Robert BRZOZA-WOCH // Microprocessors and Microsystems ; ISSN 0141-9331. — 2015 vol. 39 iss. 4-5, s. 250–258., IF:0.512

 15. "Random set method application to flood embankment stability modelling", Pięta Anna, Krawiec Krzysztof, Procedia Computer Science, ISSN 1877-0509, 2015 vol. 51, s. 2668–2677.  IF 0

 16. "A proposal of hybrid spatial indexing for addressing the measurement points in monitoring sensor networks", Michał Lupa, Monika Chuchro, Adam Piórkowski, Anna Pięta, Andrzej Leśniak, Beyond Databases, Architectures and Structures : 11th international conference, BDAS 2015, proceedings, Switzerland : Springer International Publishing, cop. 2015, Communications in Computer and Information Science, ISSN 1865-0929, 521, ISBN: 978-3-319-18421-0, e-ISBN: 978-3-319-18422-7, s. 437–447, IF 0

 17. "A decision support system for emergency flood embankment stability", Magdalena Habrat, Michał Lupa, Monika Chuchro, Andrzej Leśniak, Procedia Computer Science ; ISSN 1877-0509, 2015 vol. 51, s. 2957–2961

 18. "ISMOP Project (IT System of Levee Monitoring) as an example of integrated monitoring of levee", Jacek STANISZ, Klaudia KORZEC, Aleksandra BORECKA, Geology, Geophysics & Environment, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2015 vol. 41 no. 1, s. 137–139. — Bibliogr. s. 138–139. — XVI international conference of young geologists : Herl'any 2015

 19. "Influence of resolution in spatial and time for numerical modeling of levees", Dwornik Maciej, Pięta Anna, Geology, Geophysics & Environment, Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, ISSN: 0138-0974. — 2015 vol. 41 no. 1, s. 71–72.

 20. "Numerical and experimental stability analysis of earthen levees", Dwornik Maciej, Krawiec Krzysztof, Pięta Anna, Leśniak Andrzej, IAMG 2015 : the 17th annual conference of the International Association for Mathematical Geosciences : Freiberg, Germany, s. 163–164.

 21. "Numerical modelling of temperature and pore pressure distribution in the embankment during flooding processes", Dwornik Maciej, Pięta Anna, Bała Justyna, SGEM 2015 : Section Hydrogeology, Engineering Geology and Geotechnics  : 15th international multidisciplinary scientific geoconference : conference proceedings. Vol. 2, Section Hydrogeology, Engineering Geology and Geotechnics, s. 479–486.

 22. "A 2D model of temperature changes in experimental embankment", Barbara Bukowska-Belniak, Maciej Dwornik, Anna Pięta, Andrzej Leśniak, Measurement Automation Monitoring, ISSN 0032-414,  2015, vol. 61 no. 6, s. 233–236. Lista B czasopism, 11 punktów

 23. "Numerical and experimental stability analysis of earthen levees", Maciej Dwornik, Krzysztof Krawiec, Anna Pięta, Andrzej Leśniak, IAMG 2015 : the 17th annual conference of the International Association for Mathematical Geosciences : short abstracts, 2015, s. 163–164. Full text, s. 857-864.

 24. "Thermographical monitoring of leak processes in embankments", Barbara Bukowska-Belniak, Andrzej Leśniak, Daniel Kessler, AITA 2015 13th international workshop on Advanced Infrared Technology & Applications : proceedings, 2015, e-ISBN: 978-88-7958-025-0, s. 76–78.

 25. "Holistic approach to urgent computing for flood decision support", Robert BRZOZA-WOCH, Marek KONIECZNY, Bartosz KWOLEK, Piotr NAWROCKI, Tomasz SZYDŁO, Krzysztof ZIELIŃSKI, Procedia Computer Science ; ISSN 1877-0509. — 2015 vol. 51, s. 2387–2396.

 26. "Detekcja potencjalnych anomalii pomiarów parametrów w wale przeciwpowodziowym — Potential anomaly detection parameters measurements in flood embankment", Monika Chuchro, Michał Lupa, Kamil Szostek, Barbara Bukowska-Belniak, Andrzej Leśniak, Studia Informatica, ISSN 1642-0489, ISSN: 0208-7286, 2016 vol. 37 no. 1, s. 175–185.

 27. "Analysis of the filtration processes in soil embankment based on numerical modelling and temperature measurements", Krzysztof  Krawiec, Barbara Bukowska-Belniak, Andrzej Leśniak, Daniel  Kessler, E3S Web Conf. 7 03018 (2016), DOI: 10.1051/e3sconf/20160703018

 28. "Analysis of filtration processes in small experimental embankment based on numerical modeling and temperature measurements", B. Bukowska-Belniak, K. Krawiec, A. Leśniak, D. Kessler, QIRT'2016: 13th Quantitative InfraRed Thermography, July 4–8, 2016, Gdańsk, Poland, abstracts, eds. Mariusz Kaczmarek, Adam Bujnowski. Gdańsk: Gdańsk University of Technology, cop. 2016, ISBN: 978-83-917681-1-2, s. 133–134

 29. "Fusion of infrared images with 3D GIS model for environmental imaging", B. Bukowska-Belniak, M. Lupa, A. Leśniak, QIRT'2016: 13th Quantitative InfraRed Thermography, July 4–8, 2016, Gdańsk, Poland, abstracts, eds. Mariusz Kaczmarek, Adam Bujnowski. Gdańsk: Gdańsk University of Technology, cop. 2016, ISBN: 978-83-917681-1-2, s. 135–136

 30. "Leaks detection in sequence of environmental infrared images", B. Bukowska-Belniak, A. Leśniak, QIRT'2016: 13th Quantitative InfraRed Thermography, July 4–8, 2016, Gdańsk, Poland, abstracts, eds. Mariusz Kaczmarek, Adam Bujnowski, Gdańsk, Gdańsk University of Technology, cop. 2016, ISBN: 978-83-917681-1-2, s. 146–147