Osiągnięte rezultaty prac

 1. Prace zrealizowane w poszczególnych zadaniach:
  • ETAP 1 (lipiec - grudzień 2013 r.)
  • ETAP 2 (styczeń - czerwiec 2014 r.)
  • ETAP 3 (lipiec - grudzień 2014 r.)
    
 2. Upowszechnianie wyników prac prowadzonych w projekcie ISMOP
 3. Wybudowany wał eksperymentalny